Ook Ledeltheater wordt geconfronteerd met de nieuwe EU privacywetgeving 2018 (AVG). Op

deze pagina beschrijven wij welke gegevens worden vastgelegd en wat wij daarmee doen.
Privacy Statement Stichting Ledeltheater Oostburg

Schermafbeelding 2018-05-28 om 20.42.29

Schermafbeelding 2018-05-28 om 20.43.50

Stichting Ledeltheater, gevestigd aan Ledelplein 17, 4501BM Oostburg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stichting Ledeltheater

Ledelplein 17

4501BM Oostburg

Tel: 0117-452735

www.ledeltheater.nl

Justyna Bolsius Bereszka is de functionaris van Stichting Ledeltheater. Zij is te bereiken

via info@ledeltheater.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Ledeltheater verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt

van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je

een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-N.A.W. gegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over

websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of

voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden

ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te

voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke

toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke

gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via

info@ledeltheater.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Ledeltheater verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw bestelling/betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen

voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren. In ons geval toegangskaarten

Wie er toegang heeft tot jouw gegevens

Stichting Ledeltheater kan je persoonsgegevens delen met partijen die

nauwkeurig door ons geselecteerd zijn ter uitvoering van haar diensten waarvoor jij

toestemming hebt gegeven. Deze partijen worden bijvoorbeeld ingeschakeld om namens

Podium Ledeltheater diensten te verlenen. Denk hierbij aan de incassering van de gelden t.b.v. afhandeling van je reservering.

Stichting Ledeltheater zal je persoonsgegevens aan niemand verkopen of verhuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Ledeltheater bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is

toegestaan en noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden

verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Ledeltheater verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze

uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met

jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens

verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor

eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting

Ledeltheater blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Foto’s en video’s

Stichting Ledeltheater behoudt zich het recht voor om foto’s en video’s te maken

van alle activiteiten in en om Stichting Ledeltheater en deze zowel offline als

online te publiceren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te trekken of bezwaar

te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dat betekent dat je bij ons een verzoek

kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou

of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid

of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een

gespecificeerd verzoek naar info@ledeltheater.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een

kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je

pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),

paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Stichting Ledeltheater zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken,

op jouw verzoek reageren.

Stichting Ledeltheater wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om

een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Ledeltheater neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en

neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw

gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan

contact op via info@ledeltheater.nl