Palazzoli Inloophuis

Palazzoli is een stichting die in Zeeland psychosociale zorg verleent aan mensen met kanker en hun naasten.

Deze zorg wordt al vanaf april 1999 verstrekt door vrijwilligers, die daarin geschoold zijn.

Momenteel kunnen mensen met kanker en hun naasten bij Palazzoli terecht in het Inloophuis in het Ledeltheater, Ledelplein 17 te Oostburg.

Palazzoli biedt persoonlijke gesprekken met deskundige vrijwilligers, begeleiding bij verliesverwerking – individueel of in een groep, creatieve activiteiten, ontmoetingsmiddagen met lotgenoten, documentatiecentrum met informatie over kanker, voeding en behandelingsmethoden, huisbezoek en lezingen over aan kanker gerelateerde onderwerpen.

Info en afspraak:
06-20387517
secretariaat@palazzolihuis.nl