Vacature Bestuursleden

2 november 2023

Vacature Bestuursleden

Vacature bestuursleden ( onbezoldigd)

De Stichting Ledeltheater is wegens einde zittingstijd op zoek naar nieuwe bestuursleden.

https://www.ledeltheater.nl/

Het Ledeltheater is een streektheater met nog veel authentieke jaren 50 elementen. Het huidige theater heeft twee zalen. Het theater brengt een gevarieerd programma met landelijke artiesten en lokaal talent. De Theaterzaal wordt tevens gebruikt als filmzaal. In het theater is bovendien een artotheek gevestigd

Het bestuur ziet toe op integer bestuur en adviseert de artistiek / zakelijk leider. De dagelijks leiding ligt bij de artistiek en zakelijk leider.

Het bestuur vergadert 10 keer per jaar in formele zin. Daarnaast wordt het bestuur regelmatig geraadpleegd en geïnformeerd.

De zittingstermijn van de bestuursleden bedraagt 4 jaar. Herbenoeming kan éénmaal geschieden. De rol van bestuurslid is onbezoldigd.

Wat we vragen:

Affiniteit met de doelstellingen en activiteiten van het Ledeltheater. Belangstelling voor culturele en maatschappelijke ontwikkelingen in de samenleving. Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling. Geen conflicterende belangen in direct betrokken organisaties.

Bij de werving van bestuursleden acht het bestuur het belang om een goede mix binnen de competenties van bestuursleden te realiseren, zoals juridische kennis, ervaring met cultureel ondernemerschap, educatie, financiën, diversiteit, marketing en publiciteit, maatschappelijk netwerk, netwerk bedrijfsleven en fondsenwerving.

Er wordt gestreefd naar een balans tussen geslacht, leeftijd en achtergrond. 

Informatie en reageren:

Heeft u affiniteit met theater en lijkt het u interessant om in een adviserende rol betrokken te zijn bij ons theater, dan kunt u uw reactie sturen naar: A. Wolters, huidig voorzitter van het bestuur.

Mailadres: info@ledeltheater.nl