Vereniging Business Collectief Eenhoornstad
Categorie:
Overig, vergadering

ledenvergadering van de Vereniging Business Collectief Eenhoornstad .

 

Deze wordt gehouden dinsdag 17 maart om 19:30 uur in het Ledeltheater

WEGENS CORONACRISIS uitgesteld , nadere datum volgt

 Voor de leden :

In 2010 is het Masterplan “Aantrekkelijk Oostburg” vastgesteld. Dit plan beschreef de voorgestane ontwikkelingen in de kern Oostburg in de periode tot 2020. Een groot deel hiervan is ook uitgevoerd in de afgelopen 10 jaar.

 

De Oostburgse ondernemers hebben de wens om aan dat Masterplan nu een vervolg te geven. Afgelopen jaar is er intensief gewerkt aan een nieuw Masterplan voor de periode tot 2030. Dit plan is tot stand gekomen door inbreng van (bestuurlijke) vertegenwoordigers van de gemeente, alsmede van vertegenwoordigers van Woongoed en in de kern Oostburg actieve zorginstellingen.

 

De agenda voor deze avond:

 

1) Opening

 

2) Korte evaluatie Masterplan 1

 

3) presentatie Masterplan 2

 

4) Discussie

 

5) Rondvraag

 

6) Sluiting

 

.