Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van de site van Theater de Kattendans, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten kunnen niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en recensies op de site zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Theater de Kattendans.
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun volledigheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade,  die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de sites te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze sites verkregen is.

Bezoekers van de site van Theater de Kattendans mogen geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de sites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Theater de Kattendans.